Pořídili jste si nemovitost?

Pořídili jste si nemovitost?

Pořídili jste si nemovitost?

Do 31. ledna 2023 musíte podat daňové přiznání dani z nemovitých věcí a do 31. května 2023 ji musíte zaplatit. Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň? Jaký je její výpočet? Kdy vám hrozí pokuta?

 

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2022 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Dále se vás daň z nemovitých věcí dotkne, pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).

Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, změnu výměry nemovitosti či charakteru parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu. Pokud by však změnou byla změna koeficientu k 1. 1. 2023, daňové přiznání podávat nemusíte, správce daně tyto změny zohlední ve výpočtu automaticky sám.

Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňové přiznání ve 3 krajích).

 
Pozor – daňové přiznání musíte podat, také pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti.

 

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?
Daňové přiznání za rok 2023 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2023. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

daň z pozemků,
daň ze staveb a jednotek.
Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí).

 

Kde se daň přiznává?
Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

 

Příklad:

Slečna Krátká žije v Jihomoravském kraji a v roce 2022 si koupila nemovitost ve Středočeském kraji. Slečna Krátká musí adresovat daňové přiznání na Finanční úřad Středočeského kraje (který má sídlo na Praze 2), protože právě v tomto kraji nabyla nemovitost.

 

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.

 

Stejně jako ostatní daňová přiznání i to k dani z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

  • Osobně na příslušném územním pracovišti.
  • Poštou.
  • Elektronicky, pokud máte datovou schránku. Pokud ji máte, je podání daňového přiznání touto cestou povinné.

Termín úhrady dani z nemovitostí a platba daně
Daň z nemovitostí musíte uhradit do 31. května. Jestli vaše daň přesahuje 5000 Kč, můžete ji platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit najednou v květnu.

 

Kde zaplatit daň z nemovitostí?
Daň z nemovitostí zaplatíte finančnímu úřadu. Můžete ji uhradit elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

při bezhotovostní platbě – 1148
při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

 

Pozor na pokutu při prodlení
Jestli zapomenete zaplatit daň z nemovitostí do 1. června, bývá finanční úřad benevolentní a pravděpodobně vám nebude prvních pár dní účtovat žádné penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne, proto neotálejte.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Přihlašte se k odběru novinek na realitním trhu

Jednou do měsíce tipy a novinky v realitách e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů