Etický kodex


Jaký je náš etický kodex?

Jako realitní makléři se řídíme vysokými standardy odbornosti a etiky. Snažíme se jednat v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami. Vždy respektujeme zájmy a práva našich klientů a neděláme rozdíly na základě jejich rasového, náboženského, národnostního, politického či jiného statusu.

Své postavení nezneužíváme v neprospěch klientů a volíme postupy jednání, které jsou v jejich nejlepším zájmu. Důvěrné informace, které jsou nám poskytnuty, nikdy nezveřejníme bez souhlasu klienta ani po skončení spolupráce.

Máme povinnost zachovat mlčenlivost o všech obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Pokud jsme povinnosti mlčenlivosti založené na našem etickém kodexu nesplnili, může nás orgán asociace zbavit této povinnosti pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem.

Snažíme se spolupracovat s ostatními realitními makléři v zájmu našich klientů a respektujeme zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

Nerealizujeme obchodní nabídky pro sebe, naše blízké či vlastní firmy bez vědomí a souhlasu našich klientů. Vždy jednáme ve prospěch firmy, kterou reprezentujeme, a naše vystupování reprezentuje jak nás samotné, tak i naši firmu a Asociaci realitních kanceláří České republiky.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi a neustále se vzděláváme, aby byla naše práce co nejefektivnější a nejlepší pro naše klienty.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení